Untitled Document
c1
c2
c4
c5
c4
Untitled Document
 
 

ลักษณะสารเคลือบผิว DUROREY

สารเคลือบมีซิลิกอนคาร์ ไบด์ซึ่งสามารถต้านทานความร้อนได้ระดับสูง
และโครงสร้างชั้นผิวเป็นระดับนาโนละเอียดพิเศษ (Ultra fine nano)

1.สารเคลือบชนิดนีมีความทนทานมาก สามารถต้านทานความร้อนและต้านทานความสึกหรอได้ดีเยี่ยม

2.มีอายุการใข้งานยาวนาน สามารถใข้งานกับวัสดุที่มีความแข็งมากๆได้โดนไม่เกิดการบิ่น


 
 

 

 

 
 

Copyright (C) OSG Corporation. All rights reserved

 
  OSG Global